Läsårstider

 

LÄSÅRSTIDER LÄSÅRET 2019/2020

 

Öppettider: Skola/fritidshem 07.00-18.00

Förskolan: 07.00-18.00

Fritidsklubben: efter skolan – 17.00

 

HT 2019

Skolan    måndag 19/8 – torsdag 19/12

v. 44 höstlov

 

Datum för Nationella Prov då ledighet för elever inte medges;

Nationella prov åk 6, 4/11–29/11 (v.45–48)

 

Förskola – Fritidshem         måndag 5/8 – fredag 20/12

fredag 16/8 stängt, planering för pedagogerna

fredag 1/11 stänger vi 15.00

 

Förskolan, fritidshemmet och fritidsklubben stänger 15.00:

tisdag 10/9, onsdag 16/10 och torsdag 14/11 för pedagogiska konferenser.

 

VT 2020

Skolan    onsdag 8/1 – tisdag 9/6

v.9 sportlov

v.15 påsklov

torsdag 9/4 stänger vi 15.00

torsdag 30/4 stänger vi 15.00

fredag 22/5 stängt, klämdag

 

Datum för Nationella Prov då ledighet för elever inte medges;

Nationella prov åk 3, 9/3 – 15/5 (v. 11–20)

Nationella prov åk 6, 3/2 och 5/2 (v. 5), 31/3 och 2/4 (v.14) samt 5/5 och 7/5 (v.19)

 

Förskola – Fritidshem         torsdag 2/1 – fredag 3/7

torsdag 9/4 stänger vi 15.00

torsdag 30/4 stänger vi 15.00

fredag 22/5 stängt, klämdag

 

Förskolan, fritidshemmet och fritidsklubben stänger 15.00:

tisdag 4/2, onsdag 11/3 och torsdag 23/4 för pedagogiska konferenser                 

 

Förskolan och fritidshemmet har stängt:

v. 28–31

 

Fritidsklubben har stängt:

från midsommar och till skolstart

 

 

LÄSÅRSTIDER LÄSÅRET 2020/2021

Öppettider: Skola/fritidshem 07.00-18.00
Förskolan: 07.00-18.00
Fritidsklubben: efter skolan – 17.00

HT 2020

Skolan    onsdag 19/8 – fredag 18/12

v. 44 höstlov

Datum för Nationella Prov då ledighet för elever inte medges;
Nationella prov åk 6, 2/11–11/12 (v.45–50)

Förskola – Fritidshem         måndag 3/8 – onsdag 23/12

fredag 14/8 stängt, planering för pedagogerna
fredag 30/10 stänger vi 15.00

Förskolan, fritidshemmet och fritidsklubben stänger 15.00:

tisdag 8/9, onsdag 14/10 och torsdag 19/11 för pedagogiska konferenser.

 

VT 2021

Skolan    måndag 11/1 – fredag 11/6

v.9 sportlov
v.14 påsklov
torsdag 1/4 stänger vi 15.00
fredag 30/4 stänger vi 15.00
fredag 14/5 stängt, klämdag

Datum för Nationella Prov då ledighet för elever inte medges;
Nationella prov åk 3, 15/3 – 21/5 (v. 11–20)
Nationella prov åk 6, 9/2 och 11/2 (v. 6), 23/3 och 25/3 (v.12) samt 26/4 och 28/4 (v.17)

Förskola – Fritidshem         måndag 4/1 – fredag 9/7

torsdag 1/4 stänger vi 15.00
fredag 30/4 stänger vi 15.00
fredag 14/5 stängt, klämdag

Förskolan, fritidshemmet och fritidsklubben stänger 15.00:

tisdag 9/2, onsdag 17/3 och torsdag 22/4 för pedagogiska konferenser

Förskolan och fritidshemmet har stängt:

v. 28– 31

Fritidsklubben har stängt:

från midsommar och till skolstart