Skolans ekonomiska förening

Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening

Bromma Enskilda Skola har sedan starten 1990 bedrivits som en ekonomisk förening av föräldrar. Det innebär att föreningens medlemmar tillsammans är ansvariga för skolan och dess långsiktiga utveckling.

Bli medlem!

Varje förälder till barn på Bromma Enskilda Skola kan bli medlem. Målsättningen är att alla föräldrar ska vara med. Som medlem har du möjlighet att påverka skolans utveckling. Du har rösträtt vid den årliga föreningsstämman. På stämman fattas bland annat beslut om budgeten. Vidare sker val av styrelse, valberedning och revisorer.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Rektor är adjungerad och deltar i styrelsemötena. Styrelsen har också en valberedning och revisorer.

Styrelsen hanterar ekonomiska och strategiska frågor av övergripande karaktär.

Den valda styrelsen läsåret 2017/2018 består av Hans Andreasson , ordförande, samt övriga ledamöter Jenny Askfelt Ruud, Jens Bartelson, Jonas Dahlberg, Karin Fredlund Fröjd och Kristian Lustin.

Valberedning för läsåret 2017/2018 består av Ilinca Benson, Marit Hübinette  och Ulrika Sveder.

Hör av dig till Hans Andreasson om du vill veta mer om styrelsens arbete. Om du är intresserad av att veta engagera dig i styrelsen framöver är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Kontaktuppgifter:

Hans Andreasson: hans.andreasson@sens.se

Ilinca Benson: benson.ilinca@gmail.com