Skolans mål

Mål BES 16/17

Bromma Enskilda Skola är en skola som möter alla barn, elever, föräldrar och personal på ett professionellt och respektfullt sätt där utgångspunkten är barnets/elevens utveckling och lärande.

Mål för förskolan

Våren 2017 arbetar alla pedagoger med pedagogiska planeringar som stöd i att planera, genomföra och utvärdera barnens förmågor, lärande och utveckling. Planeringen ska också vara ett stöd för verksamhetens utveckling av undervisning som underlag för analys av fortsatt arbete.

Våren 2017 arbetar alla pedagoger med pedagogiska planeringar som är öppna för barn, kollegor och föräldrar.

Våren 2017 använder vi oss av ett gemensamt språk och gemensamma begrepp där varje pedagog är väl medveten om vad varje begrepp betyder samt hur vi använder dem i vår verksamhet.

Våren 2017 har vi ett gemensamt arbetssätt för att systematiskt följa och analysera barnets progression.

Mål för grundskolan

Våren 2017 arbetar alla grundskolepedagoger med pedagogiska planeringar som stöd i att planera, genomföra och utvärdera elevernas förmågor, lärande och utveckling. Planeringen ska också vara ett stöd för lärarens utveckling av sin egen undervisning som underlag för analys av fortsatt arbete.

Våren 2017 arbetar alla grundskolepedagoger med pedagogiska planeringar som är öppna för elever, kollegor och föräldrar.

Våren 2017 använder vi oss av ett gemensamt språk och gemensamma begrepp där varje pedagog är väl medveten om vad varje begrepp betyder samt hur vi använder dem i vår verksamhet.

Våren 2017 har vi ett gemensamt arbetssätt för att systematiskt följa och analysera elevens progression.

Fritidshemmets/Fritidsklubbens mål

Våren 2017 arbetar alla pedagoger med pedagogiska planeringar som stöd i att planera, genomföra och utvärdera barnens förmågor, lärande och utveckling. Planeringen ska också vara ett stöd för verksamhetens utveckling av undervisning som underlag för analys av fortsatt arbete.

Våren 2017 arbetar alla pedagoger med pedagogiska planeringar som är öppna för barn, kollegor och föräldrar.

Våren 2017 använder vi oss av ett gemensamt språk och gemensamma begrepp där varje pedagog är väl medveten om vad varje begrepp betyder samt hur vi använder dem i vår verksamhet.

Våren 2017 har vi ett gemensamt arbetssätt för att systematiskt följa och analysera elevens progression.