Skolans mål

Mål BES 20/21

Huvudmål

  • Bromma Enskilda Skola är en skola som prioriterar barnens och elevernas språkliga och matematiska utveckling tillsammans med daglig fysisk aktivitet. Syftet med dessa prioriterade fokusområden är att förbereda eleverna väl i alla ämnen inför sin övergång till högstadiet.

Mål för förskolan

  • I slutet av verksamhetsåret arbetar all personal på ett likvärdigt sätt med BES:s värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har förskolan en röd tråd och en tydlig plan för hur vi arbetar med matematik och svenska i den vardagliga verksamheten utifrån de pedagogiska planeringarna.

Mål för grundskolan

  • I slutet av verksamhetsåret arbetar all personal på ett likvärdigt sätt med BES:s värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har grundskolan ett gemensamt dokument där elevens utvecklingssteg inom svenska/matematik förtydligats från åk F-6 och dessa steg är grunden för arbetet med de pedagogiska planeringarna. I matematiken införs en timme ”talmatte” på schemat där vi gemensamt i gruppen pratar matematik. Vi har även läsgrupper i svenskan.

Mål för Fritidshemmet/ Fritidsklubben

  • I slutet av verksamhetsåret arbetar all personal på ett likvärdigt sätt med BES:s värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har fritidshemmet/ fritidsklubben en tydlig samplanering med grundskolans plan för matematik och svenska.