Skolans mål

Mål BES 17/18

Huvudmål

 • I slutet av verksamhetsåret är Bromma Enskilda Skola en skola vars personal möter alla barn, elever, föräldrar och personal på ett professionellt och respektfullt sätt i varje möte där utgångspunkten är barnets/elevens utveckling och lärande.
 • Bromma Enskilda Skola är en skola som prioriterar rörelse i vardagen och där upplägget – Puls för lärande – innefattar organiserade rörelseaktiviteter varje dag. I slutet av verksamhetsåret vill vi att alla barn och elever upplever pulspassen som positivt för sitt skolarbete.

Mål för förskolan

 • I slutet av verksamhetsåret har alla pedagoger arbetat med pedagogiska planeringar som är synliga för barn, föräldrar och kollegor.
 • I slutet av verksamhetsåret har det implementerade arbetssättet för att systematiskt följa och analysera barnets lärande och sociala progression förankrats hos alla pedagoger.
 • I slutet av verksamhetsåret ska all personal behärska Bromma Enskilda Skolas framtagna baskunskaper i digitalt lärande.

Mål för grundskolan

 • I slutet av verksamhetsåret har alla pedagoger arbetat med pedagogiska planeringar som är synliga för elever, föräldrar och kollegor.
 • I slutet av verksamhetsåret arbetar alla pedagoger med trygghet systematiskt med att följa och analysera elevens lärande och sociala progression.
 • I slutet av verksamhetsåret ska all personal behärska Bromma Enskilda Skolas framtagna baskunskaper i digitalt lärande.

Mål för Fritidshemmet/ Fritidsklubben

 • I slutet av verksamhetsåret har alla pedagoger arbetat med pedagogiska planeringar som är synliga för elever, föräldrar och kollegor.
 • I slutet av verksamhetsåret arbetar alla pedagoger med trygghet systematiskt med att följa och analysera elevens lärande och sociala progression.
 • I slutet av verksamhetsåret ska all personal behärska Bromma Enskilda Skolas framtagna baskunskaper i digitalt lärande.