Mål BES 22/23

Huvudmål

  • Bromma Enskilda Skola är en skola som prioriterar barnens och elevernas språkliga och matematiska utveckling tillsammans med daglig fysisk aktivitet. Syftet med dessa prioriterade fokusområden är att förbereda eleverna väl i alla ämnen inför sin övergång till högstadiet.

Mål för förskolan

  • All personal arbetar på ett likvärdigt sätt med BESs värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • Förskolans pedagoger arbetar med att medvetandegöra ett normkritiskt förhållningssätt och uppmärksamma detta tillsammans med barnen i alla vardagliga samtal.
  • I slutet av verksamhetsåret har förskolan utvecklat arbetet med att använda litteratur och drama som ett verktyg i undervisningen.

Mål för grundskolan

  • All personal arbetar på ett likvärdigt sätt med BESs värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har grundskolan och fritidshemmet ett gemensamt årshjul för temaarbeten. Detta för att utveckla samarbetet mellan de båda verksamheterna men också för att se till att temaarbeten ligger parallellt.

Mål för Fritidshemmet/ Fritidsklubben

  • All personal arbetar på ett likvärdigt sätt med BESs värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • Att utveckla samarbetet mellan fritidsgrupperna så att eleverna får större möjlighet att känna en samhörighet med alla elever på fritids samt ge dem mer inflytande under sin fritidsvistelse.
  • I slutet av verksamhetsåret har grundskola och fritidshemmet ett gemensamt årshjul för temaarbeten. Detta för att utveckla samarbetet mellan de båda verksamheterna men också för att se till att temaarbeten ligger parallellt.