Mål BES 21/22

Huvudmål

  • Bromma Enskilda Skola är en skola som prioriterar barnens och elevernas språkliga och matematiska utveckling tillsammans med daglig fysisk aktivitet. Syftet med dessa prioriterade fokusområden är att förbereda eleverna väl i alla ämnen inför sin övergång till högstadiet.

Mål för förskolan

  • I slutet av verksamhetsåret arbetar all personal på ett likvärdigt sätt med BESs värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har förskolan en systematisk plan för hur all undervisning bedrivs i enlighet med aktuella styrdokument. Undervisningen utgår från pedagogiska planeringar och i vardagliga sammanhang tillsammans med barnen. Det systematiska kvalitetsarbetet kvalitetssäkrar all undervisning på förskolan.

Mål för grundskolan

  • I slutet av verksamhetsåret arbetar all personal på ett likvärdigt sätt med BESs värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har grundskolan utvecklat sitt arbete med IUP. Vi har en gemensam strategi för hur de ska bli likvärdiga i alla årskurser både vad gäller dokumentens utformning och innehållsmässigt.
  • I slutet av verksamhetsåret har grundskolan och fritidshemmet ett gemensamt årshjul för temaarbeten. Detta för att utveckla samarbetet mellan de båda verksamheterna men också för att se till att temaarbeten ligger parallellt.

Mål för Fritidshemmet/ Fritidsklubben

  • I slutet av verksamhetsåret arbetar all personal på ett likvärdigt sätt med BESs värdegrunds fokuspunkter varje dag, i varje situation men också på ett medvetet sätt i vår planerade undervisning.
  • I slutet av verksamhetsåret har fritidshemmets informations- och veckobrev utvecklats för att bli tydligare för både elever och vårdnadshavare.
  • I slutet av verksamhetsåret har grundskola och fritidshemmet ett gemensamt årshjul för temaarbeten. Detta för att utveckla samarbetet mellan de båda verksamheterna men också för att se till att temaarbeten ligger parallellt.