Öppet hus

Välkommen till Öppet Hus, torsdag 25 november, kl. 18.30-20.30.

Programmet är som följer:

18.30 Rektor för förskolan berättar om förskolans verksamhet.

19.30 Rektor berättar om grundskolans verksamhet (F-åk 6).

Under övrig tid finns det möjlighet att se förskolan/skolans lokaler och samtala med personal från förskola, skola och fritidshem.

Varmt välkomna!

Köanmälan

Språklig utveckling

Bromma Enskilda Skola förstår vikten av att behärska språket då det tydligt spelar en stor roll i alla skolans ämnen och inte bara i svenska. Vi har därför prioriterat språklig utveckling. Läs mer

Puls för lärande

Bromma Enskilda Skola förstår vikten av rörelse för alla barn och elever. Vi tror att vinsten med extra rörelse ger fördelar till övriga ämnen med ökad inlärnings- och koncentrationsförmåga. Vi har därför prioriterat puls för lärande. Läs mer

Matematik

Bromma Enskilda Skola förstår vikten av att behärska matematikens grunder och hur den ska byggas på för att klara kursplanernas stegrande mål. Vi har därför prioriterat matematikutveckling. Läs mer

Pedagogisk röd tråd

Bromma Enskilda Skola är unik med förskola och grundskola i samma verksamhet. Det ger oss förutsättningar att följa barnet/eleven från förskola till åk 6. Läs mer

apple

Köanmälan till

FÖRSKOLA

 
 

Köanmälan till

Årskurs F – 3

 
 

Köanmälan till

Årskurs 4 – 6

 
 

Välkomna till öppet hus på vår skola

22 november 18.30-20.30
17 januari 18.30-20.30

Information om förskolans verksamhet 18:30.

Information om grundskolans verksamhet 19:30.

Tiderna däremellan finns det möjlighet att se våra lokaler och prata med pedagoger och skolledning.