Saved Item Layout Part

Öppet Hus inställt

Med tanke på rådande omständigheter kommer vi inte att ha något Öppet Hus som brukligt varken i november- 2020  eller januari -2021.

Information angående skolval för blivande sexåringar kommer skickas ut till alla som står i vår kö i mitten av december.