Bromma Enskilda Skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har bedrivits i lokalerna på Mossvägen i Stora Mossen, Bromma, sedan 1990. 

På skolan går strax under 150 elever indelade i sex klasser. Dessutom går cirka 50 barn i skolans förskoleverksamhet. Bromma Enskilda Skola erbjuder också fritidsverksamhet.

Tack vare elevernas fina resultat placerar sig Bromma Enskilda Skola över riksgenomsnittet i de kvalitetsuppföljningar som bland annat Skolverket gör. Dessutom är vi stolta över att både interna och externa undersökningar visar på nöjda barn såväl som föräldrar i verksamheten. 

Länk till Skolverkets resultat av enkätundersökningar av Bromma Enskilda Skola. Läs mer här.
 
 
Länk till Stockholms Stads elevenkäter avseende Bromma Enskilda Skola. Läs mer här.
 
 
Skolans egna undersökningar som görs i maj varje år visar att elevernas vårdnadshavare är nöjda med hur verksamheten fungerar.

Länk till PDF-dokument med sammanfattning av föräldraenkät.