Har du synpunkter eller klagomål på vår förskola/skola? Vi vill gärna få reda på det!

Det är viktigt för oss på Bromma Enskilda Skola att du hör av dig om du har klagomål. För oss är det nämligen viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt, eftersom det ger oss möjlighet att rätta till misstag. Med er hjälp, medverkan och era synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

Klagomålshantering är ett sätt att öka den/det enskilde/enskilda elevens/barnets och vårdnadshavares inflytande, öka legitimiteten genom att rätta till fel, skapa ett förbättringsverktyg och att sätta fokus på våra barn och elever.

Vem framför du ditt klagomål till?

Vänd dig i första hand till din eller ditt barns pedagog. Om du inte kan/vill tala med den kan du vända dig till någon annan av skolans medarbetare eller till rektor för skolan eller förskolan för att framföra ditt klagomål. Finns klagomål på skolans ledning hänvisar vi till Bromma Enskilda Skolas huvudman.

Måste du skriva?

Det underlättar om du skriver ner klagomålet. Om du lämnar det skriftligt, lägg det i ett förslutet kuvert i skolans brevlåda , mejla det eller lämna det till berörd lärare eller till rektor. Givetvis går det bra att vara anonym. Om klagomålet inte är så komplicerat går det bra att framföra det muntligt.

Vid skriftligt klagomål är det bra om du får med:

Vem har du haft kontakt med?
När inträffade problemet? – Har det pågått länge?
Vad har gjorts för att lösa problemet?
Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
Uppge ditt namn, telefon och mailadress så att vi kan kontakta dig (frivilligt)

När får du svar?

Berörd pedagog, rektor eller huvudman kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Alla klagomål ska besvaras senast en vecka efter att det inkommit.

Om du inte är nöjd med svaret?

Om du trots kontakt med lärare och rektor inte känner att du får gehör för ditt klagomål kan du vända dig till skolans huvudman.