Hantering av personuppgifter

Dataskydd (GDPR) – hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Det är EU-gemensam och ersätter den personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Den nya lagen påverkar våra medarbetare, elever, vårdnadshavare och leverantörer. Ett intensivt arbete med att ställa om och förbereda organisationen pågår därför sedan länge.