Skolans ekonomiska förening

Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening

Bromma Enskilda Skola har sedan starten 1990 bedrivits som en ekonomisk förening av föräldrar. Det innebär att föreningens medlemmar tillsammans är ansvariga för skolan och dess långsiktiga utveckling.

Bli medlem!

Varje förälder till barn på Bromma Enskilda Skola kan bli medlem. Målsättningen är att alla föräldrar ska vara med. Som medlem har du möjlighet att påverka skolans utveckling. Du har rösträtt vid den årliga föreningsstämman. På stämman fattas bland annat beslut om budgeten. Vidare sker val av styrelse, valberedning och revisorer.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Rektor är adjungerad och deltar i styrelsemötena. Styrelsen har också en valberedning och revisorer.

Styrelsen hanterar ekonomiska och strategiska frågor av övergripande karaktär.

Den valda styrelsen läsåret 2021/2022 består av Hans Andreasson, ordförande, samt övriga ledamöter Elin Askfeldt, Jenny Crafoord, Mattias Hemmingsson och Helene Wallman.

Valberedning för läsåret 2021/2022:

Hör av dig till Hans Andreasson om du vill veta mer om styrelsens arbete. Om du är intresserad av att veta hur du kan engagera dig i styrelsen framöver är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Kontaktuppgifter:

Hans Andreasson: hans.andreasson@sens.se