Förskola

  • På förskolan arbetar vi för att stimulera och utmana varje barn i sin matematikutveckling inom varje arbetsområde.
  • Vi arbetar kontinuerlig med bedömning av barnets matematiska utveckling och synliggör deras progression systematiskt. Det ger viktig information om barnets förväntade utveckling men kan också ge information om att ett barn behöver stöd.

Grundskola

  • För eleverna på Bromma Enskilda Skola erbjuds 42 % mer matematik jämfört med Stockholms stads skolor.
  • Varje år genomförs undersökningar (screening) av varje elevs totala matematikutveckling genom flera tester. Det är skolans specialpedagog som är ansvarig för genomförandet.
  • Vi erbjuder elever i åk 1 som inte når förväntade mål i sin matematiska utveckling intensivmatematik. Detta är en möjlighet för eleven att vid flera tillfällen under en period arbeta extra med sin matematiska utveckling i ett mindre sammanhang. Det är skolans specialpedagog som arbetar tillsammans med eleven varje dag under ca 6 veckor för att ge självförtroende och verktyg för att komma vidare i sin utveckling. Dessa insatser kan vara tillräckliga för att vara ikapp i sin förväntade matematikutveckling.
  • För elever i åk 4 och 5 som är intresserade av fördjupning i matematik erbjuds en extra lektion i veckan med start före skoltid. Dessa lektioner fokuserar på problemlösning som är en av de viktigaste delarna inom matematiken.