Förskola

  • På Bromma Enskilda Skolas förskola arbetar vi för att stimulera och utmana alla barn i sin språk- och kommunikationsutveckling inom varje arbetsområde.
  • Vi arbetar kontinuerlig med bedömning av barnets språkliga utveckling och synliggör deras  progression systematiskt. Det ger oss viktig information om barnets förväntade utveckling men kan också ge information om att ett barn behöver stöd.

Grundskola

  • För eleverna på Bromma Enskilda Skola erbjuder vi 35 % mer svenska jämfört med Stockholms stads skolor.
  • Varje skoldag i grundskolan erbjuder vi eleverna 30 minuters läsning. Detta sker individuellt, i grupp eller som högläsning.
  • Varje år genomförs undersökningar (screening) av elevens totala språkliga utveckling genom flera tester. Det är skolans specialpedagog som är ansvarig för genomförandet.
  • Vi erbjuder elever i åk 1 som inte når förväntade mål i läsutveckling intensivläsning. Detta är en möjlighet för eleven att vid flera tillfällen under en period arbeta extra med sin läsning i ett mindre sammanhang. Det är skolans specialpedagog som tillsammans med eleven läser varje dag under ca 6 veckor för att ge självförtroende och verktyg för att komma vidare i sin utveckling. Dessa insatser kan vara tillräckliga för att vara ikapp i sin förväntade läsutveckling.
  • För elever i åk 4 och 5 som är intresserade av fördjupning i svenska erbjuds en extra lektion i veckan med start före skoltid. Dessa lektioner hålls ihop i temaperioder som fördjupar sig i exempelvis debatt, skoljournalistik, retorik och föredrag.